Ihmeparantumisia Jeesuksen nimessä

Kun Jeesus vaelsi maanpäällä, hän paransi sairaita, ajoi ihmisistä ulos pahoja henkiä ja käski Hänen opetuslapsiaan tekemään samoin. Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että ihmiset tekevät ihmeitä vaan Pyhä Henki ihmisten kautta saa aikaan ihmeet. Kaikki kunnia kuuluu siten Jumalalle. Ihmeiden kautta Jumala myös vahvistaa oman Sanansa. Seuraavassa videossa on esimerkkejä parantumisihmeistä.